Silver & Stal Enterprises

Moderbolag

UV

Tillverkar och säljer UV-reningssystem för storkök, industri och soprum.

ET

Tillverkar och säljer storköksutrustning så som kokerier, värmerier, spisar, rostfri inredning, m.m.

S&S

Underleverantör till svensk storindustri.
Specialiserade på rostfri bearbetning på djupdragning, svetsning, slipning, polering, m.m.

logo-mediquality

Ett samlat varumärke med högkvalitativa sjukhusprodukter med fokus på intern sjukhuslogistik.

Ett samlat varumärke för storköksventilation med innovation som ledord.

AgRUM2

Fastigheter

Print

Tillverkar och säljer rostfria badtunnor och terrasspooler i flat-pack