UV/OZON RENING

UV-rening

UV rengöring av frånluftsflödet tar bort fett och minskar luktbelastningen i luften. Detta medför fyra viktiga fördelar:

1. Minskade kostnader för rengöring av im-kanaler.
2. Minskar brandrisken.
3. Minskar lukt.
4. Ökar möjligheten för värmeåtervinning.

UV-rening är branschens mest använda och beprövade metod. En av de stora fördelarna är att det inte byggs upp fettavlagringar i ventilationskanalerna, vilket innebär att kostnader för rengöring av kanalsystemet minskar avsevärt.

Dessutom så minskar brandrisken betydlig som ger ökad trygghet för så väl personal som företagsekonomi.

I ventilationssystem där det inte byggs upp några fettavlagringar kan man också utnyttja energibesparingarna som kan fås genom installation av värmeåtervinningsutrustning. UV-utrustning möjliggör denna besparing av både pengar och miljöbelastning.
För att bibehålla optimal reningseffekt måste UV-lamporna torkas av med jämna mellanrum.
VentiQs nya revolutionerande UV-kåpa har lösningen för att UV-rören enkelt kan hållas rena över tid.

Öppna, fäll ner

Ta tag i handtaget på filterluckan och fäll ner. Det finns ett avancerat säkerhetssystem inbyggt som tillser att UV-lampor stängs av. Systemet uppfyller alla normer/certifieringar.

Ta ur filter för rengöring

Fettfilter tas ur för rengöring, exempelvis i diskmaskin. När luckan är nedfälld är det enklare att ta ur filtren för rengöring eftersom de fälls ner och hamnar nära operatören.

Torka av UV lamporna

När UV-lamporna är nedfällda och filter är urtagna är det enkelt att ta en trasa och torka av. Det handlar om några sekunders arbete.
Sätt tillbaka de rengjorda filtren, stäng luckan och systemet är klart för användning igen.

Svårare än så är det inte!

Huv_Closed
Huv_Open
Huv_Remove
Huv_Clean