Välkommen till VentiQ

Innovativ ventilation

Innovativ ventilation

Våra ventilationskåpor är utvecklade för alla typer av aktiviteter i professionella kök, ex. ovanför spisar, fritöser, kombiugnar eller diskmaskiner.
Finns i tre grundutföranden.

Matberedningskåpa

Diskkåpa (Ångkåpa)

Kondenskåpa (Ångkåpa)

Kåporna kan fås med många olika kombinationer och tillval.

  • Frånluft
  • Tilluft, tillval
  • Styrluft, tillval
  • UV-rening, tillval
  • LED-belysning, IP65
  • Rationellt upphängningssystem, tillval
  • Täckmantel, tillval
key985.72

Frånluftskåpa

Frånluftsenheten är standardiserad för ett maximalt luftflöde på 300 l/s men det är enkelt att anpassa flödet genom montering av blindplåtar. Vi använder oss av effektiva baffelfilter som tar bort 98% av partiklar större än 7um. Vid större huvar kan flera utsugsenheter monteras.
Injusteringsspjäll och mätuttag finns naturligtvis i varje enhet.

Disk och kondenskåpor

Kondenskåpan samlar effektivt upp vattenångan och avskiljer den till kökets avloppssystem. Kondensplåtarna är enkla att demontera för att möjliggöra snabb rengöring.
LED belysning är standard. Montering kan ske med VentiQs QIS

Tilluftskåpa

Alla våra kåpor går att få med tilluft. Tilluften till kökslokalen sker genom hela frontstycket, vilket ger en stor yta och därmed låg strömningshastighet som i sin tur ger en bra arbetskomfort för kökspersonalen samt låg ljudnivå. Injusteringsspjäll och mätuttag finns i varje enhet.

UV / ozon luftrening

UV rengöring av frånluftsflödet tar bort fett och minskar luktbelastningen i luften. Detta medför fyra viktiga fördelar:
1. Minskade kostnader för rengöring av im-kanaler.
2. Minskar brandrisken.
3. Minskar lukt.
4. Ökar möjligheten för värmeåtervinning.

Styrluft

Även styrluft som effektivt fångar in den förorenade luften går att få till alla våra kåpor, även kåpor utan tilluft. Vi har en separat fläkt som pressar ut luftströmmar horisontellt på frontkåpans nederkant.

Upphängningssystem

Vårt system QiS underlättar och effektiviserar upp installationen av kåpa.
Två montageskenor, hängs upp i taket i det läge som huven skall ha.
När injusteringen när gjord så lyfts huven upp och får då exakt det läge som planerats. Det finns dock möjlighet att göra justeringar i tre dimensioner(X/Y/Z) på ett enkelt sätt så väl utan eller med kåpa på plats.

Jag vill veta mer, kontakt mig!